Agenda ALV Palynologische Kring 2015

Palynologische Kring Jaarvergadering 5 juni 2015

Met genoegen nodig ik u uit voor de volgende ALV met aansluitende lezingenmiddag van de Palynologische Kring op vrijdag 5 juni 2015. De bijeenkomst vindt plaats in het auditorium van TNO,Princetonlaan 6 in Utrecht.

I am pleased to invite you to the next annual meeting of the Palynological Association followed by an afternoon of lectures on June the 5th. The meeting will take place in the auditorium of TNO, Princetonlaan 6 in Utrecht.

Programma

13:15 -14:15 Algemene Ledenvergadering

1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen.

2. Notulen van de jaarvergadering van 11 juni 2014 (zie bijlage).

3. Jaarverslag over 2014 (worden per email nagezonden).

4. Financieel overzicht 2014 en begroting 2015 (worden per email nagezonden).

5. Verkiezing bestuursleden.

Stefan Engels treedt af als voorzitter en Timme Donders zal worden voorgedragen als kandidaat. Ook van Frans Bunnik en Vanessa Gelorini loopt de eerste termijn af, zij stellen zich beiden opnieuw verkeisbaar. Tegenkandidaten voor de drie beschikbaar gekomen bestuursfuncties kunnen door tenminste vijf stemgerechtigde leden aan de secretaris worden voorgedragen tot zeven dagen voor de vergadering.

6. I.F.P.S. mededelingen

7. Activiteiten van de Palynologische Kring (Palynologendagen, Jongmanspenning, nieuwsbrief via website)

8. Rondvraag

9. Sluiting

14:15 - 14:30 Koffie/thee

14:30 - 15:00 Wolfram Kürschner; Department of Geosciences, University of Oslo:Vegetation patterns during the End-Triassic mass extinction: did whole genome doubling enhance survival chances of conifers?

15:00 - 15:30 Carina Hoorn;UvA:Combined microscopy techniques (SEM, LM, TEM) in paleopalynological studies

15:30 - 16:00 Isabel van Waveren;Naturalis:Early paleofloral appearances from the asselian of West Sumatra: ecology and climate

16:00 - ? Borrel/drinks

Vooreenroutekaart /for directions see https://www.tno.nl/nl/over-tno/locaties/locatie-utrecht/lid2321/

Met vriendelijke groet, with best regards,

Erica van Hees

Secretaris/Secretary

Nieuws

  • ALV 2019

    Palynologische_Kring_Agenda_ALV_2019.pdf Jaarverslag_2018.pdf Palynologische_Kring_begroting_2019.pdf Jaarrekening_2018.pdf Toelichting_bij_de_jaarrekening_2018.pdf Lees verder...

  • Documenten ALV 2018

    Jaarrekening_2017.pdf Palynologische_Kring_begroting_2018.pdf notulen_jaarvergadering_2017_Palynologische_Kring.pdf Agenda_Algemene_ledenvergadering_Palynologische_Kr… Lees verder...

  • Op 17 November organissert de UvA het Treub-symposium Biodiversity and global change in the Tropics Meer informatie of aanmelden: http://ibed.uva.nl/content/events/symp… Lees verder...

Lees alle berichten

Over ons

Welkom bij de Palynologische Kring. Hier vind je informatie over activiteiten, onderwijs, vacatures en nog veel meer binnen de palynologie in Nederland. Lees verder