Bestuur Palynologische Kring

Wij zijn het bestuur van de Palynologische Kring. Bij personalia stellen we onszelf voor. Daaronder vind je tevens de documentatie behorende bij de jaarvergaderingen van de afgelopen jaren en de notulen van de bestuursvergaderingen. De bestuursvergaderingen worden meestal voorafgaand aan een lezingenmiddag gehouden.

Sinds 5 juni 2015 bestaat het bestuur van de Palynologische Kring uit de volgende personen:

Voorzitter: Timme Donders (Universiteit Utrecht)

Secretaris: Erica van Hees (Universiteit Leiden)

Penningmeester: Henk van Haaster (BIAX Consult)

Algemene leden: Carina Hoorn (Universiteit van Amsterdam)

                         Frans Bunnik (TNO)

                           Marjolein Bouman (Universiteit Utrecht)

Personalia

Timme Donders

Timme Donders (1977) is a palaeoecologist at Utrecht University where he is involved in teaching, research and laboratory operations, and he is married to Francesca Sangiorgi (a marine palynologist at Utrecht University). He completed a PhD at Utrecht University in 2005 on (sub)tropical lowland palaeoecology, followed by two post-doc appointments during which son Giacomo was born. In 2008 he joined TNO-Geobiology group to do applied biostratigraphic and palaeoecological work. During that period he served two terms as board member of the ‘Palynologische Kring’ and was chairman of the ‘Paleobiologische Kring’, and initiate an international masterclasss on pollen and spore systematics and applications. In 2010 second son Nicola was born. In 2012 a move of the former Laboratory of Palaeobotany and Palynology from biology to geosciences prompted his return to the university where he joined the Palaeoecology group of the Department of Physical Geography at Utrecht University, chaired by Rike Wagner-Cremer, as an assistant professor. His current research focuses on land-sea correlations in warm climates, long Quaternary records, and the use of annual-scale signals in high-resolution pollen.

 

 

 


Erica van Hees 

Erica van Hees studied archaeology at Leiden University. Since 2012 she is employed as a lab technician at the archaeobotanical laboratory at the Faculty of Archaeology of Leiden University. She conducts archaeobotanical research mainly on wood and charcoal. The last three years she has been a teaching assitant in the subjects of palynology and macrofossils as well.

 


 

Henk van Haaster

Henk van Haaster (BIAX Consult) is bioloog en studeerde in 1985 af aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. In het doctoraalgedeelte van zijn studie specialiseerde hij zich in paleoecologie, fysische geografie en ecologische prehistorie. In 2003 promoveerde hij op het proefschrift met de titel "Archeobotanica uit ’s-Hertogenbosch. Milieuomstandigheden, bewoningsgeschiedenis en agrarische ontwikkelingen in en rond een (post)middeleeuwse groeistad".
Tegenwoordig gaat Henk’s belangstelling vooral uit naar archeobotanie, palynologie, paleoecologie en forensische botanie. De materiaalgroepen die hij beheerst zijn botanische macroresten, pollen (en andere microfossielen) en dierlijke haren.

 


 Carina Hoorn

informatie volgt

 


 

Frans Bunnik

Informatie volgt

 


 

Marjolein Gouw-Bouman

Marjolein Gouw-Bouman studeerde in 2006 af aan Universiteit Utrecht. Tijdens haar studie fysische geografie specialiseerde zij zich in kwartairgeologie en palynologie. Na haar studie heeft zij eerst een jaar gewerkt bij de universiteit binnen het project: nieuwe bodemkaart voor het veenweidegebied in de provincie Utrecht. Hierna is ze gaan werken bij ADC Archeoprojecten als palaeoecoloog en fysische geograaf. In de vijf jaar dat ze voor dit archeologisch adviesbureau werkte heeft ze zich verder gespecialiseerd in zowel pollen- als macrorestenonderzoek. Op het moment is Marjolein werkzaam als promovendus aan de Universiteit Utrecht. Hier doet ze onderzoek naar de klimaatveranderingen en vegetatieontwikkelingen ten tijde van de Late Romeinse tijd en de Vroege Middeleeuwen (The Dark Ages) in de Lage Landen. Dit onderzoek is onderdeel van een interdiciplinaire studie naar bewoning, demografie, landgebruik, infrastructuur en handel in de Lage Landen tussen 300 en 1000 na Chr. in relatie tot veranderingen in het landschap en klimaat.

Daarnaast is Marjolein betrokken bij de ontwikkeling en de opzet van de Nederlandse Pollen Database.

 


 

Jaarvergadering 2014

Documentatie volgt

Jaarvergadering 2013

Programma_juni_2013.pdfJaarverslag2012PK.pdf

Jaarverslag2012PK.pdf

Notulen_jaarvergadering_2012_-_v1.2_8-3-2013.pdfPalynologische_Kring_begroting_2013.pdf

Palynologische_Kring_begroting_2013.pdf

Palynologische_Kring_Jaarrekening_2012.pdf

 

Jaarvergadering 2012

Programma_juni_2012.pdf

2011_notulen_jaarvergadering_PK.pdf

Jaarverslag2011PK.pdf

Financieel_overzicht_2011.pdfBegroting_2012.pdf

Begroting_2012.pdf

 


 

Notulen bestuursvergaderingen

Notulen_bestuursvergadering_PK_28-03-2013_zn.pdf

Notulen_bestuursvergadering_Palynologische_Kring_21-06-2012.pdf

notulen_bestuursvergadering_Palynologische_Kring_9-3-2012.pdf

 

 • Bestuur Palynologische Kring
 • Bestuur Palynologische Kring
 • Bestuur Palynologische Kring
 • Bestuur Palynologische Kring
 • Bestuur Palynologische Kring

Nieuws

 • ALV 2019

  Palynologische_Kring_Agenda_ALV_2019.pdf Jaarverslag_2018.pdf Palynologische_Kring_begroting_2019.pdf Jaarrekening_2018.pdf Toelichting_bij_de_jaarrekening_2018.pdf Lees verder...

 • Documenten ALV 2018

  Jaarrekening_2017.pdf Palynologische_Kring_begroting_2018.pdf notulen_jaarvergadering_2017_Palynologische_Kring.pdf Agenda_Algemene_ledenvergadering_Palynologische_Kr… Lees verder...

 • Op 17 November organissert de UvA het Treub-symposium Biodiversity and global change in the Tropics Meer informatie of aanmelden: http://ibed.uva.nl/content/events/symp… Lees verder...

Lees alle berichten

Over ons

Welkom bij de Palynologische Kring. Hier vind je informatie over activiteiten, onderwijs, vacatures en nog veel meer binnen de palynologie in Nederland. Lees verder