Bestuur Palynologische Kring

Wij zijn het bestuur van de Palynologische Kring. Bij personalia stellen we onszelf voor. Daaronder vind je tevens de documentatie behorende bij de jaarvergaderingen van de afgelopen jaren en de notulen van de bestuursvergaderingen. De bestuursvergaderingen worden meestal voorafgaand aan een lezingenmiddag gehouden.

Huidig bestuur

Sinds mei 2021 bestaat het bestuur van de Palynologische Kring uit de volgende personen:

  • Voorzitter: William Gosling (Universiteit van Amsterdam)
  • Secretaris: Nelleke van Asch (ADC ArcheoProjecten)
  • Penningmeester: Marjolein van der Linden (BIAX Consult)
  • Webmaster: Sander Houben (TNO)

Algemene leden

Arnoud Maurer (Rijksuniversiteit Groningen)
Otto Brinkkemper (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed)

Personalia

William Gosling

William is an Associate Professor in Palaeoecology at the University of Amsterdam, and Head of the Department of Ecosystem & Landscape Dynamics within the Institute of Biodiversity & Ecosystem Dynamics (IBED). He has is interested in how ecosystems have functioned in the past and co-ordinates the “Ecology of the past” blog; where details of his current research and teaching activity can be found.

Research and Education blog: www.ecologyofthepast.info

20210526112322

Marjolein van der Linden

Marjolein van der Linden is sinds 2008 partner bij BIAX Consult. Ze is Senior KNA specialist Archeobotanie en voert met name palynologisch onderzoek uit. Daarnaast is zij gespecialiseerd in dendrochronologie.

Van 2003 tot en met 2007 was Marjolein werkzaam als promovendus bij de vakgroep Palaeo- en Landschapecologie van de Universiteit van Amsterdam. In december 2007 heeft zij haar proefschrift getiteld “effects of climate change and human impact on late-Holocene species composition and carbon accumulation in bog ecosystems” met succes verdedigd.

Van 2008-2009 was Marjolein parttime postdoc aan de Universiteit van Amsterdam in het Fúquene project.

vdlinden2

Sander Houben

Sander Houben (1984) is a palynologist/geologist at TNO/Geological Survey of the Netherlands. He completed a PhD at Utrecht University in 2012 on the origin of Antarctic ice-sheets during the Eocene-Oligocene transition, including an important role of marine palynology.  In 2012 he joined TNO and started to work on applied biostratigraphic projects.  In 2017 he joined the geomodelling group of the Geological Survey of the Netherlands (part of TNO).  His current research focuses on mainly on stratigraphic issues in the Netherlands and adjacent North Sea by using both marine as terrestrial palynomorphs. Specific research interests include the development of marine anoxia, vegetation development in response to Pleistocene glaciations and the evolution of Paleozoic land-plants.

20210526112006

Nelleke van Asch

Nelleke van Asch werkt sinds 2012 bij ADC ArcheoProjecten. Zij is daar werkzaam als senior KNA specialist Archeobotanie en voert zowel pollen- als macrobotanisch onderzoek uit, aan projecten die dateren van het Paleolithicum tot aan de Nieuwe tijd.

Zij is in 2012 gepromoveerd bij de afdeling Fysische Geografie van de Universiteit Utrecht. Haar proefschrift is getiteld: Environmental response to Lateglacial climate change. Reconstructions of temperature and vegetation changes in northwest Europe. Hiervoor heeft zij pollen en chironomiden onderzocht uit meerafzettingen uit Ierland, Nederland, België en Duitsland.

Foto Nelleke