Onderwijs en Instituten

Hieronder vind je het onderwijs en instituten in Nederland binnen het vakgebied palynologie en paleoecologie

Universiteit van Amsterdam (UvA)

De grotendeels op palynologisch/geologisch onderzoek van terresterische en mariene sedimenten gebaseerde reconstructies van de geschiedenis van vegetatie en klimaat worden behandeld. Dit betreft 'global climate change' tijdens Laat-Tertiair en Kwartair in Europa, tropisch Afrika en Zuid-Amerika. Daarbij komen aspekten van de paleoecologie, de biogeografie en de paleoklimatologie op geïntegreerde wijze aan de orde. De toepasbaarheid van ‘Ancient DNA’ studies wordt behandeld. Verbanden tussen ontwikkelingen op de verschillende continenten en in verschillende klimaatgordels worden gelegd, waarbij ondermeer de volgende aspekten worden behandeld: land-zee correlatie van klimaatrecords; astronomische sturing van klimaatveranderingen; veranderende zonne-activiteit als een van de klimaatbepalende factoren; klimaatregistratie in mariene sedimenten en polaire ijskappen; invloed van klimaat op migratieroutes; menselijke invloed op vegetatie en landschap. Tijdens het veldwerk (1 week veldcursus in Twente) ligt het accent op het verkrijgen van inzicht in de ontwikkeling van vegetatie, bodem en landschap in de periode tijdens en na de laatste IJstijd, waarbij ook de rol van de mens aan de orde komt. De bruikbaarheid en waarde van paleo-archieven in de vorm van sedimenten in meren en moerassen wordt duidelijk door het gezamenlijk verrichten van een paleo-ecologisch onderzoek.

naam organisator: Will Gosling
cursus: Paleoecologie
departement: UvA-FNWI-IBED
startdatum en duur: eerste week van september (4 weken)
niveau: 3e jaars bachelor
open voor niet-studenten? ja/nee: in overleg
voertaal: Nederlands/engels: afhankelijk van aanwezigheid niet-Nederlands sprekende deelnemers

Vrije Universiteit (VU)

Onderwerpen:
Vegetatie en klimaat geschiedenis van het Kwartair. Human Impact, Paleohydrologie

naam organisator: Nathalie Van der Putten
naam cursus: Palynology/Paleoecology
departement: VU-FALW
startdatum en duur: eerste week van januari (3 weken)
niveau: master
open voor niet-studenten?: nee
voertaal: engels

Universiteit van Leiden

Pollenmorfologie, 1 week, 2e jaar, herfst, nederlands, open, cursus biodiversiteit
Pollenmorfologie, 1 week, 3e jaar, herfst, nedelands/engels, open, cursus fylogenie en diversiteit landplanten en schimmels
Paleobotanie, 1 week, 3e jaar, herfst, nedelands/engels, open, cursus fylogenie en diversiteit landplanten en schimmels

Universiteit Utrecht, Departement Fysische Geografie 

Universiteit Utrecht, Departement Paleoecologie


Rijksuniversiteit Groningen, Groningen Institute of Archaeology

 

Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek

Nationaal herbarium

Bedrijven:

Biax Consult

TNO

ADC Archeoprojecten

Earth Integrated Archaeology

 

 

  

 

 

 

Nieuws

  • ALV 2019

    Palynologische_Kring_Agenda_ALV_2019.pdf Jaarverslag_2018.pdf Palynologische_Kring_begroting_2019.pdf Jaarrekening_2018.pdf Toelichting_bij_de_jaarrekening_2018.pdf Lees verder...

  • Documenten ALV 2018

    Jaarrekening_2017.pdf Palynologische_Kring_begroting_2018.pdf notulen_jaarvergadering_2017_Palynologische_Kring.pdf Agenda_Algemene_ledenvergadering_Palynologische_Kr… Lees verder...

  • Op 17 November organissert de UvA het Treub-symposium Biodiversity and global change in the Tropics Meer informatie of aanmelden: http://ibed.uva.nl/content/events/symp… Lees verder...

Lees alle berichten

Over ons

Welkom bij de Palynologische Kring. Hier vind je informatie over activiteiten, onderwijs, vacatures en nog veel meer binnen de palynologie in Nederland. Lees verder