Palynologische Kring

De Palynologische Kring is onderdeel van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap (KNGMG). De vereniging is opgericht op 4 oktober 1968. Destijds zijn de volgende doelstellingen geformuleerd:

De bevordering van de palynologische wetenschap in de meest uitgebreide zin. Het opwekken, in stand houden en doen toenemen van de belangstelling voor palynologie.

Oftewel mensen interesseren voor de kennis die verkregen kan worden uit het bestuderen van pollen (stuifmeel). Pollen kan zowel informatie over de soortensamenstelling van de lokale en regionale vegetatie bevatten alswel de hedendaagse of historische vegetatie. Onderzoek aan pollen wordt daarom in verschillende vakgebieden of subdisciplines toegepast zoals bijvoorbeeld paleoecologie, archeobotanie of forensisch onderzoek. Kijk voor meer informatie hierover op onze pagina over palynologie.

Activiteiten

Lezingenmiddagen

De Palynologische Kring organiseert jaarlijks een aantal lezingenmiddagen waarbij onderwerpen uit verschillende toepassingsgebieden van de palynologie aan bod komen. Voorbeelden hiervan zijn klimatologie, bodemkunde, geologie, dateringsmethoden, forensische palynologie en archeologie. Kijk voor meer informatie hierover op onze pagina met de activiteiten.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de Palynologische Kring staat open voor iedereen die zich beroepshalve of anderszins bezighoudt met de palynologie. Lid worden van de Palynologische kring kan voor € 15,- euro per jaar. Studentleden betalen € 10,- euro per jaar. Neem hiervoor contact op met de secretaris van de vereniging (Nelleke van Asch) via de contactpagina.

Onderwijs en Instituten

Op onze pagina over onderwijs en instituten vind je het onderwijs binnen de palynologie/paleoecologie dat aan de Nederlandse universiteiten wordt gegeven. Tevens vind je hier alle onderzoeksinstituten en een aantal bedrijven die werkzaam zijn in de paleoecologie.

Palynologendagen

Elk najaar organiseren leden van de Palynologische Kring een tweedaagse themabijeenkomst met een lezingenmiddag en een avondprogramma, de volgende dag gevolgd door een excursie. Kijk voor meer informatie hierover op onze pagina met de activiteiten.

Vacatures en studentenbeurzen

Informatie over vacatures en subsidiemogelijkheden voor MsC- of PhD-studenten vind je hier.

Nieuws van de Palynologische kring

15 september 2023

6 Oktober: Palynologendag Marker Wadden

Palynologendag 2023, locatie: Batavialand, Lelystad lees bericht »

05 juni 2023

13 juni: Jaarvergadering en lezingenbmiddag

13 juni 2023, Rijksdienst Cultureel Erfgoed, Amersfoort lees bericht »

11 december 2022

Oratie Will Gosling

Onze voorzitter Will Gosling zal op 22 december zijn oratie aan de Universiteit van Amsterdam geven. lees bericht »