Palynologische Kring

De Palynologische Kring is onderdeel van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap (KNGMG). De vereniging is opgericht op 4 oktober 1968. Destijds zijn de volgende doelstellingen geformuleerd:

De bevordering van de palynologische wetenschap in de meest uitgebreide zin. Het opwekken, in stand houden en doen toenemen van de belangstelling voor palynologie.

Oftewel mensen interesseren voor de kennis die verkregen kan worden uit het bestuderen van pollen (stuifmeel). Pollen kan zowel informatie over de soortensamenstelling van de lokale en regionale vegetatie bevatten alswel de hedendaagse of historische vegetatie. Onderzoek aan pollen wordt daarom in verschillende vakgebieden of subdisciplines toegepast zoals bijvoorbeeld paleoecologie, archeobotanie of forensisch onderzoek. Kijk voor meer informatie hierover op onze pagina over palynologie.

Activiteiten

Lezingenmiddagen

De Palynologische Kring organiseert jaarlijks een aantal lezingenmiddagen waarbij onderwerpen uit verschillende toepassingsgebieden van de palynologie aan bod komen. Voorbeelden hiervan zijn klimatologie, bodemkunde, geologie, dateringsmethoden, forensische palynologie en archeologie. Kijk voor meer informatie hierover op onze pagina met de activiteiten.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de Palynologische Kring staat open voor iedereen die zich beroepshalve of anderszins bezighoudt met de palynologie. Lid worden van de Palynologische kring kan voor € 15,- euro per jaar. Studentleden betalen € 10,- euro per jaar. Neem hiervoor contact op met de secretaris van de vereniging (Erica van Hees) via de contactpagina.

Onderwijs en Instituten

Op onze pagina over onderwijs en instituten vind je het onderwijs binnen de palynologie/paleoecologie dat aan de Nederlandse universiteiten wordt gegeven. Tevens vind je hier alle onderzoeksinstituten en een aantal bedrijven die werkzaam zijn in de paleoecologie.

Palynologendagen

Elk najaar organiseren leden van de Palynologische Kring een tweedaagse themabijeenkomst met een lezingenmiddag en een avondprogramma, de volgende dag gevolgd door een excursie. Kijk voor meer informatie hierover op onze pagina met de activiteiten.

Vacatures en studentenbeurzen

Informatie over vacatures en subsidiemogelijkheden voor MsC- of PhD-studenten vind je hier.

Nieuws van de Palynologische kring

03 november 2022

15 November: Deadline voor nominaties Florschütz Award 2022.

De Palynologische Kring kent ook in het Academisch Jaar 2021-2022 weer de Florschütz Award toe aan de beste MSc thesis met... lees bericht »

12 september 2022

10 Oktober 2022: Palynologendag in Leiden

Locatie: Polderoase De Tuin van de Smid, Park Cronesteyn, Polderpad 8 – 2322 LB Leiden lees bericht »

06 februari 2022

Jaarvergadering en online lezingenmiddag – 18 Februari

Op vrijdag 18 februari 2022 vindt een online lezingenmiddag plaats. De bijeenkomst is geheel online via Zoom (een link is verkrijgbaar na aanmelden via info@palynologischekring.nl). De lezingen worden voorafgegaan door een korte jaarvergadering (in het Nederlands). Het inhoudelijke programma is in het Engels. lees bericht »